سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش نادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
احسان شکاریان –
سیدمحمود موسوی –
حسن زارع علی آبادی –

چکیده:

به کاربردن تکنیکهای جدید به منظور تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون از غشاهای اولترافیلتراسیون از جمله روشهای مفید و موثر برای تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون و بهبود خواص آنهامحسوب میشود دراین مقاله به بررسی روشهایتهیه غشاهای نانوفیلتراسیون از غشاهای اولترافیلتراسیون پلی اکریلونیتریل و تاثیر آنها برخصوصیات عملکرد غشاها پرداخته می شود پلیمریزاسیون پیوند القایی پلاسما نه تنها گروههای بنیانی را برسطح غشاهای UF می نشاند بلکه می تواند منجر به کاهش اندازه حفرات غشا درمحدوده نانو نیز شود درروش نوین دیگری مزو ماکروحفرات غشاهای اولترافیلتراسیون را درحین عملیات حرارتی با حضور ZnCl2 به مزو – میکروحفرات تبدیل می کنند که در نتیجه غشاهای نانوفیلتراسیون نامتقارن PAN با هیدرولیز گروه های نیتریل به وسیله NaOH تهیه می شوند.