سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن میرابی مقدم – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران

چکیده:

انتخاب و اولویت بندی اقدامات کاهش تصادفات از اساسی ترین مراحل سیستم مدیریت ایمنی راه است این کار عموما به کمک تعدادی روشنظری که عوامل عمده موثر دروقوع تصادفات را بصورت ساده و قابلفهمی مدلسازی می کنند صورت می گیرد روشهای نظری مختلفی تاکنون در برنامه های مدیریت ایمنی راه مورد استفاده قرارگرفته اند که مهمترین و کاربردی ترین آنها به مثلث ۳E معادله صدمات گانارسون و ماتریس هادون معروف می باشد این روشها که براساس شناسایی عوامل عمده موثر در تصادفات و روابط بین آنها پایه ریزی شده اند گذشته از اهمیت آنها در ارایه چارچوبی برای تعیین تشریح و اولویت بندی اقدامات کاهش تصادفات از معایبی نظیر ناتوانی درم شخص نمدن چگونگی این اقدامات و عدم پتانسیل لازم برای پیش بینی برخوردار بوده و بهمین جهت برنامه های مربوط به ایمنی راه را با مشکل مواجه میسازند دراین مقاله مزایا و معایب روشهای یاد شده بررسی و یک روش مناسب برای تعیین و اولویت بندی اقدامات کاهش تصادفات از طریق معرفی مدلهای پیش بینی تصادفات ارایه شده است.