سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دکتری سازه
مجید احمدپور – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

سیستم پایش سلامت سازه ای ر ویکرد مناسبی را برای بررسی ایمنی سازه فراهم می کند یکی از بخشهای مهم درسیستم پایش انتخاب حسگرهای بهینه از لحاظ نوع تعداد و مکان می باشد باتوجه به محدودیت های اقتصادی و جلوگیری از پیچیدگی درپردازش اطلاعات تنها از تعدادمحدودی حسگر درسازه استفاده میشود برای دستیابی به بهترین تشخیص از ویژگیهای سازه ای جایگذاری بهینه حسگرها درپروسه طراحی سیستم پایش امری اجتناب ناپذیر است این مقاله به بررسی انواع روشهای مکان یابی بهینه حسگرها به منظور شناسایی سیستم از جمله پارامترهای مودال سازه پرداخته است بدین منظور روشهای مکان یابی بهینه مبتنی برتابع هدف و مبتنی برالگوریتم حل مساله مورد بررسی قرارگرفته است.