سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
فرهاد سپهریان – کارشناس ارشد گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

کلاسه بندی بعنوان یکی از روشهای کاوش داده ها سعی در سازمان دهی و تخصیص داده ها به کلاسهای مجزا دارد در این فرایند براساس داده ها ی توزیع شده مدل اولیه ای ایجاد می گردد و سپس مدل برای طبقه بندی داده های جدید مور د استفاده قرار میگیرد مطالعات انجام شده نشان میدهد که تکنیک های ترکیب کلاسه بندها به یک ابزار موثر در افزایش کارایی و میزان دقت کلاسه بندی تبدیل شده است اگرچه بعضی از کلاسه بندها نسبت به بقیه بهتر عمل می کنند و لیهیچ یک نمی تواند بردیگری ارجحیت داشته باشد و یا داده ها را بدون هیچ خطایی کلاسه بندی کند هرکلاسه بند توانایی ها و ضعفهای مربوط به خود را دارد بنابراین قابلیت انعطاف و قدرتمندی از ضروریات یک سیستم کلاسه بندی باید باشد سیستم کلاسه بندی ترکیبی ضمن افزایش میزان دقت نهایی کلاسه بندی موجب رسیدن به این قابلیت ها می شود.