سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود نیک نژاد – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

افزایش جمعیت و تکامل تمدن بشری، روز به روز بر میزان مصرف آب می افزاید. از آنجائیکه مقدار آب هر کشور با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی در دراز مدت دارای میزان مشخصی می باشد، این میزان برای کشورهای خشک و نیمه خشک از جمله کشور ایران دارای محدودیت می باشد و در صورت مدیریت نادرست و برنامه ریزی نشده در شرایط بحرانی فجایع جبرانناپذیری را بدنبال خواهد داشت. راهکارهای مقابله با مشکل مذکور درک صحیح از ظرفیتهای موجود و اصلاح الگوی مصرف در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی است که قسمت اعظمی از آب مصرفی را به خود اختصاص داده است . لذا میتوان با روشهای نوین آبیاری، کشت ه ای گلخانه ای، احداث سدهای زیرزمینی، بکارگیری انرژیهای جایگزین برای تولید انرژی، استفاده از جاذبهای رطوبتی پلیمری، معدنی و آلی، مدیریت آب مجازی، تجهیز و نوسازی اراضی، جایگزین کردن انرژیهای پاک با انرژی برق آبی و استفاده از آب پشت سدها برای تولیدات کشاورزی، احیاء و بازسازی قنوات و شبکه های خطوط انتقال آب، انتخاب الگوی کشت مناسب، زمان مناسب آبیاری، تولید گونه های جهش یافته مقاوم به کم آبی از طریق دانش هسته ای و بیوتکنولوژی، بارورسازی ابرها، تقویت فرهنگ مصرف بهینه آب و اعمال مدیریت خلاق و کشاورزی دقیق از طریق سامانه های ماهواره ای با تکیه بر ICT، میزان مصرف آب را در حد چشمگیری کاهش و آب مازاد را برای تولید محصولات در اراضی فاریاب مورد استفاده قرار داد. در این مقاله برخی از موارد مذکور با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.