سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

جمع آوری پسماند یکی از فعالیت های مدیریت پسماند است که ۹۰-۶۰ درصد از کل هزینه های مدیریت پسماند را به خود اختصاص میدهد و لذا بهبود اندکی درعملیات جمع آوری م یتواند تاثیر قابل ملاحظه ای درصرفه جویی هزینه های کل داشته باشد بنابراین موضوع مسیریابی وسیله نقلیه جمع آوری پسماند جامدشهری جهت رسیدن به این هدف مورد توجه قرارمیگیرد ازجمله اهداف اینگونه مسائل می توان به کاهش هزینه زمان یا سوخت اشاره کرد مساله مسیریابی وسیله نقلیه را میتوان به روشهای مختلفی مطرح کرد مساله مسیریابی کلاسیک وسیله مساله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی و مسائل مسیریابی تصادفی وسیله نقلیه دراینتحقیق کارهای انجام شده درزمینه مسیریابی جمع آوری پسماندهای شهری مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به آنها و با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت موجود مسیریابی جمع آوری پسماندها درقسمتی از شهرمرودشت دراستان فارس به روش پنجره زمانی انجام میگیرد.