سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه و ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

چکیده:

جمع آوری پسماند یکی از فعالیت های مدیریت پسماند است که ۹۰-۶۰ درصد از کل هزینه های مدیریت پسماند را به خود اختصاص میدهد و لذا بهبود اندکی در عملیات جمع آوری می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای درصرفه جویی هزینه های کل داشته باشد بنابراین موضوع مسیریابی وسیله نقلیه جمع آوری پسماند جامد شهری جهت رسیدن به این هدف مورد توجه قرارمیگیرد از جمله اهداف این گونه مسائل می توان به کاهش هزینه زمان و یا سوخت اشاره کرد مساله مسیریابی وسیله نقلیه را میتوان به روشهای مختلفی مطرح کرد مساله مسیریابی کلاسیک وسیله مساله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی و مسائل مسیریابی تصادفی وسیله نقلیه دراین تحقیق کارهای انجام شده در زمینه مسیریابی جمع آوری پسماندهای شهری مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به انها و با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت موجو مسیریابی جمع آوری پسماندها در قسمتی از شهر مرودشت در استان فارس به روش پنجره زمانی انجاممی گیرد.