سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا احمدی – عضو هیئت علمی مرکز مخابرات ایران

چکیده:

به همراه پیدایش مراکز داده عظیم که میزبان بسیاری از برنامه های کاربردی مهم هستند و همچنین حفظ امنیت محیط های برنامه های کاربردی و امنیت محیط های اشتراکی چالش ایزوله سازی آنها نیز بهوجود آمد چالش ایجاد محیطی که با کاهش کارآمدی آنها را نیز حفظ کند برای رفع این مشکل ما یک معماری جدید از مدیریت منابع را گسترش میدهیم که برپایه مکانیزم مجازی سازی بنا شده است تکنیک مجازی سازی فرصتی را فراهم می آورد که سرورهای فیزیکی به زیربخشهای مجازی تقسیم می شود که بتوانند بطور جداگانه مدیریت شود بحث اساسی که مجازی سازی مطرح است ارضای تقاضای هم زمان منابع از محیط های اشتراکی می باشد دراین مقاله راه کارهای منطق فازی و الگوریتم ژنتیک برای رفع این مهم پیشنهاد شده است که آزمایشها کاهش چشمگیر هزینه ها و کاهش مصرف منبع را نشان میدهد.