سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صغری حیدری کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد)، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
ابوالفضل طرقی حقیقت – استادیار دانشگاه)، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قز
امین کشاورزی – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده:

محاسبات ابری در دنیای امروز به عنوان یک نمونه محاسباتی جدید که قصد تهیه یک محیط محاسباتی پویای قابل اطمینان، سفارشی و با کیفیت سرویس ضمانت شده را دارد، پدیدار شده است. این نوع از محاسبات، سرویس-های فناوری اطلاعات فراگیری را به کاربران سراسر جهان ارائه میکند و براساس مدل پرداخت به ازای استفاده، قادر به میزبانی کاربردهای فراگیر در حوزههای تجاری و علمی و… است.این مدل محاسباتی با وجود ارائه سرویسهای اشتراکی مزایای بسیاری در کاهش هزینههای عملیاتی همچون رفع نیاز به خرید نرمافزار یا سختافزار توسط کاربران را فراهم نموده است؛ اما با توجه به نگرانیهای موجود در زمینههزینه و مصرف توان بالا در مراکزداده، توسعه روشهای مدیریت توان در مراکز داده ابری میتواند منجر به بهبودهای قابل توجهی در کارایی انرژی و کاهش هزینههای عملیاتی و کلی سیستم شود. استفاده از روشهایی مانند زمانبندی خواب و مجازیسازی منابع محاسباتی و ترکیب در مراکزداده محاسباتابری، جهت زمانبندی و تخصیص کارای منابع در مدیریت کارای انرژی مراکزداده ابری و کاهش هزینه های کلی برای تهیهکننده ابر و کاربر نقش مؤثری دارند. در این مقاله، اهمیت مدیریت توان در محاسباتابری و نیز جنبههای مختلف مدیریت پویای توان و انرژی که شامل روشهایی برای انطباق رفتار سیستم در زمان اجرا مطابق با نیازهای کنونی منبع یا هر مشخصه پویای دیگری از وضعیت سیستم میباشد، از لحاظ نرمافزاری در مراکزداده و زیرساخت محاسباتابری بررسی و روشهای مربوطه در هر بخش، دستهبندی شده است