سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده بندری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدا
اسماء اصغری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدا

چکیده:

تغییرات اقلیمی یکی از ویژگی های طبیعی چرخه اتمسفری میباشد که بر اثر آن ناهنجاریها و یا نوساناتی در روند پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما حاصل میشود. خشکسالی ها نشانه روشنی ازاین نوسانات میباشند که بسیاری از مناطق به ویژه نواحیخشک و نیمه خشک دنیا را با شدت های زیاد هرچند سال یکبار در بر می گیرد . پدیده خشکسالی خسارات زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد می آورد و با دیگر حوادث طبیعی از قبیل سیل، طوفان و زلزله تفاوت هایی دارد. عمده این تفاوت ها در تأثیر تدریجی خشکسالی طی یک دوره نسبتا طولانی، عدم امکان تعیین دقیق زمان شروع و خاتمه و وسعت جغرافیایی تأثیر آن میباشد. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل کم آبی مواجه میباشد، که قرار گرفتن بر روی کمربند خشک جهان و ایچاد شرایط خاص سینوپتیکی همواره سبب وقوع پدیده خشکسالی در کشور گردیده است. برای مقابله با پدیده خشکسالی از دو سیستم عمده مدیریتی تحت عناوین: مدیریت بحران و مدیریت ریسک استفاده میشود