سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرنوش محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احد قائمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی اسداله زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدهادی حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جاذب های زیستی، برخلاف رزین ها که فقط با تبادل یون سر و کار دارند، در محیط های متفاوتی عمل می کند، از جمله در حضور بنیان های کربوکسیل، ایمیدازول، سولفیدریل، آمین، سولفات، فسفات، تیواتر، فنول، کربونیل، آمید و هیدروکسیل.در این مقاله، براساس مطالب موجود در کتب علمی و نیز نتایج تحقیقات انجام شده، در مورد جاذب های زیستی استفاده شده در جداسازی فلزات سنگین بررسی به عمل آمده است جاذب های زیستی جایگزین ارزان تر و موثرتری برای جدا کردن فلزات و عناصر فلزی هستند، بخصوص در جداسازی فلزات سنگین از محلول های آبی.در این بررسیروشهای گوناگون مدل سازی در فرآیندهای جذب زیستی ، اعم از مدلسازی تعادلی و مدلسازی سینتیکی ارائه می-شود. همچنین با توجه به فرآیند جذب زیستی، متغیرهای تاثیرگذار بر روی انتخاب جاذب زیستی ارائه شده است.