سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مروتی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم وفنون دریایی-دانشگاه آزاد اسلامی –واحد ش
حسام الدین مهرفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

بحث بودجه گرمایی همواره یکی از مهمترین موارد مطالعه فیزیکی دریاها و اقیانوس ها است. در طراحی جدید سازه های دریایی برای نهایی کردن تراز سازه ها و محاسبه دقیق سطح آب دریا این موضوع اهمیت اساسی دارد. بودجه گرمایی اقیانوس ها از ورودی و خروجی تشکیل شده که ورودی معرف دریافت گرما و خروجی نشانگر اتلاف گرما از سطح دریا می باشد. محاسبه بودجه گرمایی به تابش خورشید، بازتابش امواج با طول موج بلند، انتقال گرمای نهان و محسوس بستگی دارد. همچنین محاسبه دقیق نوسانات سطح آزاد آب دریاها واقیانوس ها و شناخت آب و هوای زمین تابع مستقیم بودجه گرمایی است. علاوه بر این تخمین و محاسبه میزان بودجه گرمایی به برهمکنش جو و سطح دریا بستگی دارد، که با عنایت به شرایط مختلف دریا و در نظر گرفتن پارامتر ضریب درگ سطح دریا از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است. در این مقالهبا در نظر گرفتن ضریب درگ سطحی دریابه بررسی کامل بودجه گرمایی و روشهای محاسبه آن می پردازیم.