سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود مطلبیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک
امیر چایفروش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم مطرح در طراحی مقاوم در برابر نیروهای زلزله اثرات محلی ساختگاه می باشد اثرات ساختگاهی تمامی پارامترهای موثر زلزله از جمله حداکثر تکان زمین مدت زمان تکان قوی و محتوای فرکانسی را تحت تاثیر خود قرار میدهد اثرات سا ختگاهی دره های آبرفتی با استفاده از روش های مختلف تجربی نیمه تجربی و عددی براورد می گردد با توجه به گسترش روزافزون ریاضیات مهندسی و برنامه های کامپیوتری از یک سو و از دیگر سو عدم دسترسی کامل به رکوردهای کافی و واقعی مناسب در ساختگاه های مختلف روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای مورد توجه قرارگرفته و در حال پیشرفت و تکمیل می باشند در مقاله حاضر روشهای مختلف عددی در براورد اثرات ساختگاهی دره های آبرفتی شامل روشهای حوزه ای روش معکوس تعمیم یافته روشهای اجزای مرزی و روشهای هیبرید بررسی شده و معایب و مزایای هریک از این روشها مورد ارزیابی قرار میگیرد در ادامه با استفاده از نرم افزار FLAC مطالعه ای موردی برروی پارامتر بزرگنمایی در دره های آبرفتی نیس فرانسه صورت پذیرفته و نتایج عددی روش تفاضل محدود بدست آمده از این نرم افزار با نتایج روش اجزای مرزی دیگر محققین مورد مقایسه و بررسی قرار میگیرد.