سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی اقازاده – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی سهند، تبریز،
حسین مددی کجابادی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند، تبریز،
احمد صادقی یزدان خواه – استادیار دانشگاه صنعتی سهند، تبریز،

چکیده:

منابع انرژی تجدیدپذیر در سیستمهای قدرت، جهت تولید توان الکتریکی در سطح وسیعی بکارگرفته می-شوند. در برخی از این منابع، به عنوان مثال باد و خورشید، به دلیل ماهیت رفتار تصادفی، امکان پیش بینی توان خروجی تولیدی مشکل بوده و این مسأله باعث نوسان شدید در توان خروجی میگردد که این امر مشکلات فراوانی را برای عملکرد سیستم قدرت به همراه خواهد داشت. به همین دلیل بکارگیری سیستمهای ذخیرهی انرژی در نقاط مختلف سیستم قدرت ضروری است، تا تعادل بین تولید و مصرف برقرار گردد و یا اینکه برای بازههای زمانیکه تولید کمتر از مصرف است، بتوان ذخیرهسازی انجام داد. در این مقاله بر روشهای مختلف ذخیرهسازی مروری داشته و نیز استفاده از بانک باتری در سیستم بادی مورد بررسی قرار میگیرد. به ویژه، روشی جهت تعیین ظرفیت ذخیرهسازی برای تعقیب بار روزانه و توازن بار تشریح میشود. همچنین روش بهینه سازی ظرفیت ذخیره ساز، به منظور حداقل نمودن هزینهی کل سیستم فرموله میشود. در پایان مدلی برای باتری الکتریکی ارائه گردیده و عملکرد مناسب آن با توجه به نتایج شبیهسازی درمحیطMatlab/Simulinkتائید میگردد.