سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین رضا جمشیدی – دانشجوی دکتری و اعضا هیئت علمی دانشگاه آزادشوشتر
مرتضی الماسی – پروفسور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حیدر محمدقاسم نژاد –
محمد شیرالی نژاد –

چکیده:

درکشورما خصوصا استان خوزستان ذرت معمولا به روش جوی پشته ای آبیاری می شود متاسفانه هزینه بالای اجرای روش آبیاری قطره ای از یک طرف و عدم آگاهی کشاورزان ازمزایای آن از سوی دیگر سبب شده که استقبال از این روش برای محصولات ردیفی نظیر ذرت از رشد چندان مطلوبی برخوردار نباشد تحقیق حاضر به منظور ارایه روش مناسب خاک ورزی براورد دقیق تر آب مصرفی بین زراعت درهرهکتار ارایه روشهای کارایی مصرف آب با دو نوع آب معمولی و مغناطیس طی آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار درشهرستان شوشتر اجرا شد تیمار اصلی شامل روش خاک ورزی سیکلوتیلر یکبار روتیواتور یک بار و تیمارهای فرعی شامل دو نوع آب آبیاری معمولی و مغناطیس و دو روش آبیاری نشتی قطره ای خطی انتخاب شدند آب مغناطیسی به علت توانایی زیاد درحل کردن نمک ها تا حدی مشکل شوری خاک را رفع نمود