سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلال الدین سیاسرنژاد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، کارشناس طراح بخش سازه‌ای دریایی شرکت سازه‌پر
ابوالفضل علی عسگری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، مدیر طراحی بخش سازه‌های دریایی شرکت سازه‌پرد

چکیده:

سازه‌های دریایی و ساحلی به دلیل هزینه نسبتاً زیاد ساخت از ارزش اقتصادی زیادی برخوردارند. از اینرو با انجام بازرسیهای دوره‌ای، بکارگیری روشهای مراقبت از سازه و ترمیم بموقع آنها می‌توان عمر سازه را افزایش داد. در کشور ما به دلیل عدم انجام بموقع بازرسیهای دوره‌ای، محافظت نکردن اسکله‌ها پس از ساخت و وجود شرایط محیطی خورنده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، این سازه‌ها در طول دوره بهره‌برداری دچار خسارتهای شدیدی می‌شوند. با توجه به هزینه‌های نسبتاً زیاد ساخت مجدد سازه‌های دریایی بحث ترمیم اسکله‌های موجود و شناخت انواع روشهای ترمیم اسکله‌ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در این نوشتار ابتدا انواع روشهای متداول ترمیم سازه‌های سپری با توجه به نوع و میزان خرابی ارائه می‌‌شود. سپس به عنوان مطالعه موردی با انجام سطوح مختلف بازرسیهای فنی و ارزیابی پایداری سازه میزان و نوع خرابیهای جتی سپری فلزی بندر جاسک که در حدود ۲۴ سال پیش ساخته شده و از آن به عنوان موجشکن و اسکله بهره‌برداری گردیده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پس از تحلیل نتایج حاصل از بازرسی فنی طرحهای مختلف ترمیم سازه جتی و تجهیزات جانبی آن ارائه خواهد شد.