سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود طهانی – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی عباچی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در این مقاله روشهای مختلف بهینه سازی سازه های متفاوت کامپوزیتی اعم از کلاسیک، هوایی و خودرویی مورد بررسی قرار می گیرد. به لحاظ گستردگی مطالب، موضوعات در قالبهای مناسب و مرتبط با هم دسته بندی شده اند. در ابتدا تحلیل پیچیدگی مسائل طرح شده تا به امروز در سه جهت پپچیدگی مدل، پیچیدگی تحلیل و پیچیدگی پروسه بهینه سازی انجام می شود. سپس رهیافتهای حل مسائل و نحوه بکارگیری رایانه در آنها بررسی می گردد و در انتها از میان سازه های اشاره شده بالا، توجه عمده به سمت سازه ها و اجزای خودرو معطوف می شود. از میان سازه های مختلفی که در آن بخش ارائه خواهد شد و به عنوان نمونه ای مناسب، فنرهای تخت به لحاظ ویژگیهای خاص خود مورد مطالعه دقیقتری قرار می گیرند.