سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بهشتیان اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقی عبادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استادیار

چکیده:

ارتقای سطح زندگی که در نتیجه رشد اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای جهان در دهه های گذشته بوده است، منجر به رشد سریع در تولید مواد زاید شهری و صنعتی گردیده است. مطالعات مقایسهای بین روشهای مختلف حذف زباله نشان داده که ارزانترین روش حذف، استفاده از لندفیل بوده و لذا این روش برای دفع نهایی مواد زاید جامد به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته است. عدم کنترل و مدیریت مناسب شیرابه حاصل از محله ای دفن زباله میتواند اثرات مخرب زیست محیطی را برای محیط- های پذیرنده از جمله آبهای زیرزمینی و سطحی به دنبال داشته باشد. از آنجایی که آب زیرزمینی منبع محیط زیستی محدود شدهای است و تنها درصد کوچکی از کل توزیع آب را تشکیل میدهد، در صورتی که مدیریت مناسبی صورت نگیرد، منابع آب زیرزمینی به میزان زیادی مستعد پذیرش آلودگی هستند. شیرابه لندفیلها در کشور ما، با توجه به حجم وسیع مواد آلی موجود در زباله و نیز عدم مدیریت صحیح و تفکیک مناسب زباله در مبدأ تولید، دارای حجم وسیع کمی و آلودگی قابل توجهی در مقایسه با شیرابه کشورهای توسعه یافته میباشد. بعلاوه از آنجا که بیشتر نقاط ایران به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک و کمبود بارشهای جوی با مشکل محدودیت منابع آب روبرو است، مدیریت صحیح شیرابه به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های منابع آب و محیط زیست همواره بسیار قابل توجه بوده و از این رو، مطالعه در زمینه آلودهزدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابه حاصل از محل دفن زباله نیز حایز اهمیت فراوان میباشد. به همین منظور در این مقاله به بررسی روشهای مختلف آلودهزدایی از آب زیرزمینی آلوده، شامل روشهای پمپاژ و تصفیه، شستشوی تحت فشار در سایت، لایه واکنشدهنده نفوذپذیر، پخش هوا در سایت، تضعیف طبیعی پایش شده و آلوده زدایی بیولوژیکی خواهیم پرداخت