سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مصلی نژاد – دانشجوی دکتری
میلاد بصیری فر – کارشناس ارشد
عباس شولائی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درمقایسه با دیگرانواع موتورها موتوررلوکتانسی لوله ای خطی جز ساده ترین نوع ماشین ها می باشد از مهمترین پارامترهایی که برای بررسی عملکرد موتوررلوکتانسی لوله ای خطی بسیارمفید می باشد اندوکتانس سیم پیچ می باشد منحنی تغییرات اندوکتانس و مشتق ان بر حسب موقعیت جسم متحرک مبنای بسیاری از مطالعاتدرزمینه این نوع موتورها می باشد این مقاله ضمن ارایه روش های محاسبه اندوکتانس سیم پیچ درموقعیت های مختلف کمینه و بیشینه به شبیه سازی موتور بکمک نرم افزار ANSYS می پردازد و بکمک روش FEM نیز اندوکتانش ها را بدست آورده و سپس جهت اعتبارسنجی روش محاسبه اندوکتانس، نتایج محاسبات و شبیه سازی مورد مقایسه قرارمیدهد.