سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۳۸

نویسنده(ها):

غدیر مهدوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده بیمه اکو
فاطمه نصیری – کارشناس ارشد رشته علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه، دانشگاه علامه طبا

چکیده:

پیش بینی ریسک و تعیین حق بیمه دقیق کار سادهای نیست و عوامل زیادی هستند که بر ریسکهای موجود در هر یک از شاخه های بیمه اثر میگذارند و باید به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرند. صنعت بیمه کشور نیازمند آشنایی با روشهای نرخگذاری در بیمه آتش سوزی است لذا دو روش متداول در نرخ گذاری های بیمه اموال -روش ضریب خسارت و روش حق- بیمه خالص- برای محاسبه نرخهای پایه در این مقاله بررسی میگردند. روش محاسبه اجزای معادله اساسی بیمه، شامل خسارات، هزینه ها و حق بیمه از طریق دادههای گذشته برای دوره جاری و همچنین پیش بینی این مقادیر برای دورهای که این نرخها مورد استفاده خواهند گرفت نیز بررسی خواهد شد. با بررسی دادههای مورد نیاز برای اجرای هر یک از این روشها و تطبیق آن با دادههای جمع آوری شده در ایران نتیجه میگیریم که روش حق بیمه خالص، روش مناسب تری برای محاسبه نرخ- های بیمه آتش سوزی بر اساس شرایط حاکم بر بازار بیمه آتش سوزی کشور و سیستم تعرفهای موجود میباشد. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان میدهد که کمبودهای بسیاری در سیستم جمع آوری دادههای مربوط به حق بیمه ها، خسارات، هزینه ها و غیره در روش تعیین حق بیمه خالص وجود دارد. همچنین در این تحقیق کاستیهای موجود در جمع آوری دادهها برای اجرای روش حق بیمه خالص را به کمک شبیه سازی عددی داده های مثالی عددی نشان داده ایم.