سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صنم مقیمی – کارشناسان ارشد مدیریت درسوانح طبیعی دانشگاه تهران
سیدمصطفی موسوی –
مهرداد نظریها – استادیار دانشگاه تهران
نوید شیرازی –

چکیده:

بیشترین مناطق سانحه خیز دنیا درآسیا قرار گرفته امارها نشان میدهد که ۳۸درصد ازسوانح جهان درحدفاصل سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ درآسیا اتفاق افتاده ۵۷درصد از کل تلفات در۲۵ سال گذشته به آسیا اختصاص دارد ADRC Data Book2002 دراین دوره ۳۱ درصد از کل این حوادث به سیلاب ها مربوط می شود به این ترتیب سیلابها و طوفانها برجسته ترین مخاطرات طبیعی درآسیا هستند آسیا تمرکز جمعیتی بالایی دارد و به این خاطر تعداد افراد درمعرض مخاطرات طبیعی هم بالا است فقر و فقدان منابع مردم را آسیب پذیرتر می کند تلفات انسانی درمنطقه بالاست میزان بالای خسارت سیلها درمنطقه ناشی از عوامل زیراست زندگی دردشت های سیلابی که برای تولید برنج و سایر محصولات کشاورزی مناسب اند علاوه براین الگوی سکونت و توسعه زیرساخت ها درنواحی سیلخیز و تکرار سیلها اندازه و تعداد مخاطرات بعدی را بصورت چشمگیری افزایش میدهند ۱۹۹۴Blaikie et al,تعداد سیلابهای گزارش شده ای که موجب خسارات اقتصادی شدیدی شده اند افزایش داشته که این خود به علت تمرکز جمعیت و دارایی ها دردشت های سیلابی است.