سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمیثم شریفی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
بهمن بهزادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سنتز مایعات یونی با خلوص بالا همواره نیازمند اطلاع از جزئیاتی در حین سنتز می باشد که در این مقاله بدان پرداخته شده است. مراحل دوگانه سنتز که شامل تشکیل کاتیون و تعویض آنیون میباشد با ذکر مثالی از سنتز دو نوع مایع یونیرایج نشان داده شده است. تعویض آنیون نیز برای دو نوع مایع یونی بر پایه ی اسید لوئیس و مایع یونی پایدار در برابر آب و اکسیژن مورد بررسی قرار گرفته است. مایعات یونی آمینواسید به دلیل ویژگی های خاص اسیدهای آمینه با روشتعویض آنیون به کمک رزین ها به دست می آیند که در این مقاله روش سنتز این گونه ی جدید و خاص مایعات یونی نشانداده شده است. خلوص بالای مایعات یونی تا حدود زیادی به نوع حلال به کار رفته در مرحله تخلیص دارد که حلال اتر، اتیل استات و اتانول به عنوان حلال های برتر جهت تخلیص هر یک از مراحل تشکیل کاتیون و تعویض آنیون (به ترتیب) به کار برده شدند