سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده زینب اسعدی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
علی پورحسینی – کارشناس فرآیند اداره مهندسی پالایش پالایشگاه آبادان

چکیده:

امروزه همه امور متکی به تکنولوژی پیشرفته پیچیده و پرمخاطره می باشد تجربه نشان داده است که مخاطرات عملیاتی و فرایندی جز لاینفک واحدهای شیمیایی اند یعنی همه فعالیتهایی که در صنایع انجام می شود دارایعنصر ریسک هستند پس همواره بیم این وجود دارد که در اثر بروز حوادث خسارات جبران ناپذیری ببارآید بنابراین پیش گیری از وقوع حادثه و افزایش سطح ایمنی واحدها وظیفه اساسی است درواقع برای کنترل ریسک باید آن را مدیریت کرد مدیریت ریسک فرایندی دینامیک بوده و بیانگر شناسایی ارزیابی و کنترل اقتصادی انواع ریسک ها می باشد برایجلوگیری از ایجاد مخاطرات ابتدا باید آنها را شناسایی کرد دراین مقاله روشهای مختلف شناسایی و ارزیابی مخاطرات معرفی و بررسی شده و بهترین روش انتخاب شده است.