سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا امیرمزلقانی – تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-دانشکده برق

چکیده:

در مراحل ایجاد نرم افزار، فرآیند تست اجتناب ناپذیر بوده و پس از اتمام مراحل توسعه نرم افزار، مرحله تست به عنوان ابزاری جهت اثبات قابلیت های نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. تست نرم افزارها، یکی از دشوارترین مراحل و مراتب در عملیات تست و آزمایش است. توسعه روزافزون شبکه های داده و مخابراتی و بهره برداری هر چه بیشتر از انواع نرم افزارهای کاربردی و مدیریتی نیاز به دانش تست نرم افزار را به امری حیاتی مبدل نموده است. نبود راهکاری کمی و عدی، جهت سنجش کیفیت نرم افزار و ناآشنایی با راهکارهای علمی در این زمینه و همچنین فقدان تخصصلازم، بسیاری از مسئولین را در بررسی کیفیت نرم افزار مورد نیاز ناتوان ساخته است. در این مقاله به معرفی عوامل کیفیت نرم افزار می پردازیم و روش هایی جهت سنجش عوامل نام برده ارائه خواهد شد. همچنین روش های تست نرم افزار و استانداردهای جهانی مربوطه معرفی می گردد.