سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید تقی زاده – دانشیار مهندسی شیمی
بهمن مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی بنی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امیرسام خانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

امروزه استفاده از پیل سوختی به عنوان یک فناوری پاک و موثر برای تامین انرژی وسایل متحرک مورد توجه محققین قرار گرفته است.یک پیل سوختی با الکترولیت پلیمری برای تولید انرژی مورد نیاز وسایل، احتیاج به هیدروژن دارد و به دلیل مشکلات ذخیره هیدروژن به علت خاصیت انفجاری بالا استفاده از روشی برای تولید درجای هیدروژن ضروری است. از آنجا که نسبت سطح به حجم این نوع راکتورها در مقایسه با راکتور های معمولی بسیار بالا است شرایط مناسب برای ایجاد واکنش در فضای کم و تامین سوخت برای پیلهاس سوختی قابل فراهم شدن است.. همچنین راکتورهای میکروکانال کاتالیستی به علت فراهم کردن شرایط مناسب برای انتقال حرارت و انتقال جرم همزمان زمینه مناسبی را برای انواع واکنش ها ایجاد کرده اند، بطوریکه امروزه انواع مختلفی از واکنش ها مانند واکنشهای فیشر -تروپش، تبدیل مولکولی با بخار، انواع واکنشهای اکسیداسیون و بسیاری از واکنشهای دیگر در این نوع راکتورها قابل انجام است. انتقال حرارت بسیار مناسب احتمال ایجاد نقاط داغ در این نوع راکتورها را برعکس بسیاری از راکتورهای دیگر به صفر میرساند. در این مقاله، مروری بر راکتورهای میکروکانال کاتالیستی، کاربرد آنها در تولید محصولات مختلف، طرز ساخت آنها و مقایسه آنها با راکتورهای بستر ثابت معمولی صورت گرفته است