سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، استادیار گروه برق
الهه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
فاطمه کوه نشین – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شناسایی خودکار زن یا مرد بودن افراد از روی بردارهای ویژگی سیگنالهای صحبت آنها یکی از زمینه های تحقیقی جذاب در مباحث تشخیص الگو می باشد در این مقاله از ضرایب MFFCC به عنوان بردارهای ویژگی استفاده شده و چهار روش دسته بنید الگو برای مدلسازی و شناسایی پیاده سازی و مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهند در میان روشهای بررسی شده SVM بهترین کارایی را به خود اختصاص میدهد.