سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه سروش نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
علی کدخدائی – دکتری زمین شناسی نفت
داوود جهانی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
بیژن نوری – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی روشهای مختلف خوشه سازی و نیز شبکه عصبی مصنوعی جهت تعیین الکتروفاسیس درچاه های فاقد مغزه بررسی می باشد با استفاده ازنرم افزار ژئولاک روشهای مختلف som AHC MRGC درچاه های شماره (B1,B2,B3,B4 موردمطالعه قرارگرفت روش mrgc به علت نحوه عملکرد درتفکیک رخساره های الکتریکی بدون دخالت ناظر این الگوریتم را برترین روش خوشه سازی معرفی می کند پس از ان با استفاده ازروش هوشمند شبکه عصبی به منظور تکمیل نقص دراطلاعات اولیه الکتروفاسیس های مخزنی درچاه های میدان تخمین زده شد بدین ترتیب درچاه شماره B4 9 الکتروفاسیس و درچاه های { ( B1,B2,B3 8الکتروفاسیس تعیین گردید براساس مطالعات رسوب شناسی ۸ میکروفاسیس دربخش کربناته اسماری مشخص گردید همچنین براساس نمودارهای پتروفیزیکی مشخص شد که ممبرماسه سنگی غارشامل ۶زون و بخش کربناته اسماری شامل ۸ زون می باشد بهترین زون درممبرغاز زون ۳ با ۲۶درصد تخلخل و ۴۰۰ میلی دارسی تراوایی و ۳۴ متر ضخامت و همچنین بهترین زون درممبرکربناته اسماری زون ۴ با ۲۰درصد تخلخل و ضخامت ۱۶متر می باشد.