سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان سالاریان – پژوهشگر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، باشگاه پژوهشگران جوان
مریم صالح محمدنیا –
مژگان خلیل پور –

چکیده:

مدل سینیتیک شبه درجه دوم برای ارزیابی مکانیسم جذب سطحی در محلولهای آبی یک مدل مفید می باشد. این مدل توسط دو روش خطی و غیر خطی بیان می شود. روش خطی با استفاده از رگرسیون خطی به صورت چهار فرم نوشته می شود و روش غیر خطی با استفاده از روش آزمون و خطا توسط Solver add-In در محیط اکسل بدست می آید. ارزیابی و مقایسه مقادیر ضریب همبستگی (r2) بهترین تطابق داده ها را با مدل پیش بینی می کند. در کار حاضر، سینیتیک شبه درجه دوم جذب سطحی کبالت (II) از محلولهای آبی توسط دو روش خطی و غیر خطی بررسی شده است. نتایج نشان داد که مقادیر متفاوتی از ضریب همبستگی برای چهار فرم روش خطی بدست می آید. در بین چهار فرم روش خطی، مدل سینیتیکی شبه درجه دوم خطی نوع اول(Ho model) دارای بالاترین مقدار ضریب همبستگی می باشد. نتایج کلی نشان می دهند که روش غیر خطی نسبت به روش خطی نتیجه بهتری از تطابق داده های تجربی با مدل شبه درجه دوم را نشان می دهند