سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر روشنی یان – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا عالمی نائینی – دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا
آیدین محمدی – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مقاله، برخی از مهمت رین روشه ای حل مساله لامبرت معرف ی ومورد مق ایسه قرار می گیرند. پس از ذکر مزایا و مشکلات استفاده از هر یک از روشها، دو روش انتخاب شده و در یک برنامه شبیه سا زی پرواز مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند.