سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داوود رحیم یار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی
مهدی معرفت – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی
کیومرث مظاهری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی
مصطفی خسروی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی

چکیده:

در این مقاله تبادل حرارت تشعشی در محفظه استوانه ای که فعال تشعشعی (جاذب، صادر کننده، پراکنده ساز) می باشد توسط دو روش حل عددی جهت های مجزا و حجم محدود بررسی می گردد. عامل اصلی تفاوت این دو روش حل نحوه انفصال جمله مشتق زاویه ای می باشد که در هر دو روش نحوه انفصال بیان گردیده. در نهایت شکل منفصل شده معادلات در هر دو روش بدست آمده و این دو روش با دو مساله که حل تحلیلی آنهامو جود می باشد با هم مقایسه می شوند.