سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف ظریف زرگریان طلاساز – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
برات قبادیان – دانشیار، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ت
احمد عباس زاده – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت م
اسماعیل مبرهن – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

بیودیزل ی کی از سوخت های تجدیدپذیر و جایگزین سوخت فسیلی پترودیزل می باشد. یکی از موانع موجود در مسیر تجاری نمودن و کاربرد این سوخت به عنوان جایگزین سوخت پترودیزل قیمت بالای آن می باشد . از راه – کارهای اقتصادی نمودن تولید سوخت بیودیزل، سود حاصل از فروش گلیسیرین است که به عنوان یک محصول جانبی در فرآیند ترانس استریفیکاسیون، تولید می شود. علاوه بر جنبه های اقتصادی، مشکلات ناشی ازوجود باقی مانده گلیسیرین در بیودیزل خام قبل از فرآیند خالصسازی و سرعت پایین جداسازی گلیسیرین از بیودیزل، لزوم بررسی و تحقیق پیرامون روش های جداس ازی گلیسیرین از مخلوط بیودیزل و گلیسیرین امریضروری است . از این رو، در این تحقیق به منظور بررسی فرآیند جداسازی گلیسیرین، روش های ته نشینی، سانتریفیوژ و انعقاد الکترواستاتیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند . در روش ته نشینی اثر شکل هندسیظرف ته نشینی ( ظرف استوانه ای، ظرف با شیب ملایم و ظرف با شیب تند ) بر میزان گلیسیرین جدا شده وراندمان جداسازی گلیسیرین بررسی شده است . در روش انعقاد الکترواستاتیکی تاثیر نوع الکترود (سیمی نقطه به نقطه، صفحه ای، میله ای و سیمی )، فاصله بین الکترودها۳و۶ و۹cm و تاثیر شدت میدان الکترواستاتیک ( ولتاژ و جریان) بر روی سرعت جداسازی گلیسیرین از بیودیزل مورد بررسی قرار گرفت