سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میلاد امن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
محمد سعادت سرشت – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

یک تصویرپانوراما دارای اطلاعات و عوارض بیشتری نسبت به یک تصویر معمولی است که این پتانسیل استخراج اطلاعات هندسی یا سه بعدی را بوجود می آورد دراین مقاله درابتدا به اختصار به بررسی روشهای تولید پانوراما و سپس با توجه به قابلیت های استریو پانوراما که مهمترین آنها عبارتندازتشکیل دید سه بعدی هزینه مناسب همگونه بودن دقت درجهات مختلف جهت بازسازی هندسی و بصری محیط روشهای تولید استریو پانوراما بررسی و درنهایت روشی جهت تولید استریو پانوراما به عنوان کارآینده ارایه می گردد.