سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهسا صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران،
حمید امیدوار – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
آیدا حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

چکیده:

در سال های اخیر نانو ذرات اسید بوریک به علت داشتن خواص منحصر به فرد و کاربردهای نشأت گرفته از این خواص، به شدت مورد توجه قرار گرفتهاند .ترکیب نانو ذرات اسید بوریک با روغنهای مختلف به خصوص روغنموتور منجر به روانکاری بهتر، افزایش بازده انرژی و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی میشود .همچنین به دلیل مسائل زیست محیطی میتواند جایگزین مناسبی برای روانکارهای کنونی سوخت باشد .روش مکانیکی یک روش نسبتاً سادهتر و ارزان تر به شمار میرود.در پژوهش حاضر، تهیه نانو ذرات اسید بوریک با استفاده از روش مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور طی یک فرآیند شیمیایی اسید بوریک در مقیاس میکرومتری از واکنش بوراکسHCl و ( % ۰٫۳۷ (Borax) اسید کلریدریک تهیه میشود. پودر آماده شده پس از توزین در یک آسیاب سیاره ای پرانرژی برای مدت زمانهای مختلف تحت عملیات آسیاکاری قرار گرفت .در این تحقیق ماهیت شیمیایی و تغییرات اندازه دانه اسید بوریک توسط طیف سنجی مادون قرمزFTIR Spectroscopy) و تغییرات اندازه دانه به وسیله پراش اشعه ایکسXRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مورد بررسی قرار گرفتند.