سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خانبان – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
سینا محمدی الموتی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
رضا فلاح امینی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

چکیده:

یکی ازملزومات تحلیل خطرزلزله استفاده ازتوابع توزیع اماری میب اشد شدت محتوای فرکانسی و شتاب که وابسته به زمان است درهررکورد زمین لرزه جز پارامترهایی می باشند که برروی اسیب پذیری و توابع توزیع اماری حاصل ازآن تاثیر زیادی می گذارند دراین مقاله سه نوع روش احتمالاتی برای تخمین پارامترهایی ازتوزیع lognormal ، double-lognormal ، double pareto lognormal به منظور براورد PGA بررسی شده است همچنین مطالعات مختلف درمورداستفاده ازاین توزیع ها مرور شدها ست