سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد حمزه ئی – عضو هیات علمی گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور
ابوالحسن غیبی – عضو هیات علمی گروه فیزیک، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

کیفیت آب دریا تحت تاثیر پدیده های طبیعی و غیر طبیعی به طور مداوم در حال تغییر است، امروزه با توجه به اثرات دخالت انسان در دریاها بر شدت این تغییرات افزوده شده است.سنجنده های ماهواره ای به عنوان در دسترس ترین و ارزان ترین ابزارهای پایش توانسته اند بخش زیادی از مطالعات علوم زمین را به خود اختصاص دهند. داده های ماهواره ای سنجنده های MODIS، MERIS و SeaWiFS در تغییرات ناشی از رنگ دریاها کاربرد دارد که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان می دهد با استفاده از الگوریتمهای مناسب می توان تغییرات رنگ آبهای دریا را با سنجنده ها شناسایی نمود و وسعت تغییرات آن را پیدا کرد. بین الگوریتمهای مورد استفاده OC3M برای سنجنده مودیس آکوا که ضرایب آن برای خلیج فارس تغییر داده شد بهترین نتیجه را حاصل نمود