سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل لقب دوست ارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
محمدابراهیم بنی حبیب – دکترای مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

مدیران و تصمیم گیران بخش آب معمولا در مسائل مدیریتی با تعدادی گزینه های مدیریت سیلاب و تعدادی معیار برای ارزیابی گزینه ها روبرو هستند و یکی ازمهمترین چالشهای آنها انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه و با اولویت بندی گزینه ها با توجه به معیارهای تعریف شده است دراین رابطه تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره راهکار مناسبی برای حل اینگونه مسائل است درواقع با استفاده از از این تکنیک با توجه به معیارهای مختلف تصمیم گیری بهترین گزینه یا گزینه ها را از بین گزینه های موجود تصمیم گیری انتخاب می کنیم دراین مقاله بعنوان مطالعه موردی با معرفی فرایندتحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از روشهای جبرانی تصمیم گیری چندمعیاره و روش غیررتبه ای الکتره – تری به عنوان یکی از روشهای غیرجبرانی تصمیم گیری چند معیاره چگونگی ترکیب معیارهای کمی و کیفی در اولویت بندی طرحهای مدیریت سیلاب در بازه ای از گرگان رود واقع در استان گلستان ارائه شده است.