سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین پارسامهر – گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا
زهرا خسروانی – گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا
بهاره محمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا، ا
وجیهه عطوفتدارابی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا، ا

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی استفاده از شیوه های تصفیه آب دریا و استفاده از آن در مصارف مختلف است. به دلیل قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و کمبود ریزش های جوی، با بحران خشکسالی و کمبود شدید آب شیرین مواجه هستیم. بنابراین اگر شرایط اقلیمی نامساعد تر شود، کمبود آب بسیاری از کشورهای منطقه را دچار چالش خواهد کرد. با توجه به اینکه آب مایع حیات استو زندگی بدون آبامکانپذیر نیست، بنابراین اگر زمانی برسد که با مشکل آب شیرین مواجه شویم به ناچار باید به استفاده از آب دریا روی آوریم یا حداقل بخشی از نیازهای صنعت و کشاورزی را تامین کنیم. روشهای مختلفی برای تصفیه آب دریا وجود دارد که بسیار پرهزینه و وقت گیر هستند. بنابراین شایسته است با مدیریت بهینه منابع آبی کشور، پرهیز از تولید کالاهایی که به آب فراوان نیاز دارند و آموزش درست مصرف کردن آب شرب بحران کمبود آب را مدیریتکنیم.