سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سعیدی نژاد – دانشگاه فنی لارستان ،دانشکده فنی لارستان،فارس، ایران

چکیده:

در دنیای رو به رشد امروز که به سرعت به سمت استفاده از فناوریهای نوین در حرکت است، استفاده از فناوری هایی همچون بیومتریک در زمینههای مختلف، میتواند به توسعهی فرایندهای شهری و هبود عملکرد سیستمهای فعلی کمک شایانی بنماید . برای استفاده از هر فناوری از جمله بیومتریک، قبل از هر چیز به امکان سنجی اولیه، تعیین زیرساختهای مورد نیاز و مقایسه ی آن با امکانات موجود، تحلیل مسائل حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیاز خواهد بود . بنابراین در این مقال ه ابتدا فناوری بیومتریک به طور مختصر معرفی و سپس کاربردهای در ادامه چالشهای فراروی استفاده از این فناوری در هر یک از کاربردها بررسی و راه حلهای موجود برای هر یک پیشنهاد خواهند شد.