سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی حائری کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدجواد فدائی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله روشهای مختلف ارزیابی رابطه احتمالاتی بین شدت حرکات زمین و پاسخ سازه ای شرح داده شده و مقایسه می شوند ابتدا روشهای سنتی شدت حرکات زمین اسکالروروشهای اصلاح شده برداری مرور می شوند سپس روش های تخمین دورگه که از طریق تکنیکهای ساده شده از قبیل انتخاب دقیق رکوردمزیت هایی برشدت سنجهای برداری دارا هستند مورد بحث قرارمیگیرند این نتایج با مدلهای وقوع حرکات زمین بدست آمده ازتحلیل خطرلرزه ای جهت ارزیابی قابلیت اطمینان ترکیب شده و نتایج بدست آمده از تحلیل های مختلف با هم مقایسه می شوند.