سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیت روهینا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
عبدالرسول تلوری – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس

چکیده:

روش های تجربی متعددی برای برآورد دبی سیلاب سالانه حوضه های آبخیز اریه شده است. در این تحقیق ۸ روش تجربی جدید براورد رواناب از جمله درج و برگ، بورگز، انگلیز، فانینگ، حیدر آباد، برکلی زیگلر، پوسنتی، کرامر در حوزه آبخیز چنار سوخته (خشک) واقع در استان فارس محاسبه گردید. پس از بررسی روابط تجربی براورد دبی سیلاب سالانه و مقایسه نتایج حاصله از مدل های تجربی با مقادیر اندازه گیری شده توسط ایستگاه آب سنجی موجود در حوضه، در اکثر حوزه ها مناسب ترین روش ها بترتیب ب کرامر، فانینگ، برکلی زیگلر، درج و برگ، بورگز، پوسنتی، حیدر آباد و انگلیز بود.