سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه مهندسی عمران، رودهن،
بابک امین نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه مهندسی عمران، رودهن،
موسی امین نژاد – کارشناس ارشد سازمان مدیریت منابع آ ب ایران

چکیده:

پدیده آ بشستگ ی یک جریان دو فازی است که به روش نظری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و عموما از مطالعات صحرایی با آزمایشگاهی برای شرایط خاص استفاده شده است. فرسایش دیواره رودخانهها باعث بروز خسارات زیادی در زمینهای اطراف رودخانه و سازهها شده و به این ترتیب از پتانسیل زمینهای قابل استفاده اطراف رودخانهها میکاهد. اگر جنس مصالح دیوارهها ریزدانه غیرچسبنده باشد در اثر برخورد امواج با دیوارهها فرسایش سطحی به وقوع میپیوندد. در حالتی که مصالح دیوارهها انواعی از مصالح فوق باشند بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و زهکشی آب از دیوارهها به سمت رودخانه، ذرات ریز را شسته، باعث ریزش ذرات درشت بالایی میشود.