سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محدثه حسینی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
شهرام کریمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از نیازهای اصلی در برنامه ریزی منابع آب، زمان بندی آبیاری و مدیریت سیستم های آبیاری در سطح شالیزارهای وسیع برآورد تبخیر و تعرق گیاه برنج می باشد. در برآورد مقادیر ETO روشهای تجربی و محاسباتی متعددی وجود دارد که در حال حاضر روش پنمن- مانتیت کارایی بیشتری دارد. در این مقاله سعی شده است در اثبات روش پنمن- مانتیت به بررسی و مقایسه تغییرات تبخیر و تعرق گیاه برنج با روش های مختلف در کشور مالزی پرداخته شود و در نهایت میزان کارایی مصرف آب در سطح شالیزارهای برنج ۶ ناحیه اقلیمی متفاوت- با توجه به نیازآبی و پارامترهای هواشناسی- مرورو مورد ارزیابی قرار گیرد.