سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

آزیتا منتظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، عضو هیئت علمی دانشگاه، سمت مربی
محبوبه همتی – کارشناس ارشد حسابرسی داخلی تامین اجتماعی نیروهای مسلح و مدرس دانشگاه
آرشینا منتظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، عضو هیئت علمی دانشگاه، سمت مربی

چکیده:

امروزه سرمایه، به عنوان انباشت نقدینگی برای شروع و یا ادامه فعالیت یک واحد اقتصادی در نظر گرفته می شود. واحدهای تجاری برای تأمین مالی خود از روشهای متفاوتی استفاده می کنند: روشهای کوتاه مدت، اجاره ای، بلند مدت از انواع آن می باشند. هدف از انجام این تحقیق معرفی روشهای سنتی تأمین مالی و روشهای نوین تأمین مالی می باشد. با توسعه بازارهای مالی در دنیا روز به روز اهمیت و اثر گذاری آنها در تمام جنبه های تمدن بشری از جمله اقتصاد و سیاست افزایش یافته است. بحران های مالی ناشی از ریسک های اوراق بهادار یا یک نوع ابزار مالی در یک کشور می تواند به راحتی زنجیرهای از بحران ها را در گستره بزرگی از کشورها ایجاد کند. مانند بحران ناشی از وام های رهنی در امریکا در اواخر سال ۲۰۰۷ که بازارهای مالی دنیا را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. صکوک یک نوع ابزار مالی جدید با پشتوانه ترازنامه و دارایی فیزیکی است که در دهه های اخیر مورد توجه بازارهای سرمایه به خصوص بازارهای اسلامی قرار گرفته است. ابزار مالی صکوک منابع مالی متنوعی را برای توسعه بازار و مدیریت نقدینگی بنگاه های اقتصادی فراهم می نماید که به تشریح ابعاد مختلف و نحوه استفاده از آن در این تحقیق پرداخته ایم.