سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مصطفی یوسفی کشکا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

این روزها یکی از مهمترین نکات در اجرای موفق پروژه های بزرگ امکان تأمین منابع مالی برای پروژه ها یا به اصطلاح فاینانس است. تأمین مالی اصطلاحاً به فرآیند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطلاق می گردد. هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصاد را از نفع بردن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید. امروزه موضوعات مربوط به انواع قراردادهای تأمین مالی پروژه ها از مباحث مهم در اقتصادب ین الملل و مدیریت مالی است. با توجه به شرایط سیاسی کشور و همچنین تحریم های اقتصادی ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست. در نتیجه برای این که این اوران مشارکت به فروش برسد، باید نرخ سود پیشنهادی بالا باشد. از سوی دیگر با توجه به این که کشور تا حد زیادی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام برای بازپرداخت بدهی های ارزی خود متکی است، اگر قیمت نفت خام به شدت کاهش یابد، ک شور با بحران بدهی مواجه خواهد شد. در حال حاضر علاوه برشرایط تحریم، عدم آگاهی از شیوه های مناسب تأمین مالی و هزینه های مربوط به ریسکهای اجرای پروژه های زیربنایی از جمله عوامل اصلی عدم موفقیت تأمین مالی پروژه ها محسوب می شود. در این پژوهش تأکید تحقیق بر بررسی و ا رزیابی تکنیک های تأمین مالی در شرایط تحریم متمرکز خواهد بود.