سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله با توجه به برآورد نیاز برق آتی جزیره نفتی خارگ، روشهای مختلف تأمین برق شرکت پایانه های نفتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت جزیره خارگ به عنوان مهمترین پایانه برای صدور نفت سعی گردیده تا سیستمهای تأمین برق پیشنهادی دارای ضریب اطمینان بالاتر از استانداردهای نرمال بوده و احتمال قطع برق در جزیره به حداقل ممکن برسد. گزینه های متفاوت مورد تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفت و در نهایت گزینه تامین برق از طریق تولید متمرکز در داخل جزیره توسط توربین گاز کوچک به همراه انتقال توان از طریق خط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره از سرزمین اصلی پیشنهاد شد.