سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی یوسفی – عضو هیئت علمی سازمان سنجش و آموزش عالی کشور
پوریا صنعتی – دانشجوی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
مهدی فرهادی کلستانی – دانشجوی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
یحیی صفوی – دانشجوی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

چکیده:

کلمه بیومتریک ازکلمه یونانی bios به معنای زندگی و کلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشکیل شده است همه ما میدانیم که ما برای شناسایی همدیگر از یک سری ویژگیهایی استفاده می کنیم که برای هرشخص بطورانحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق می کند که از آن جمله م یتوان بصورت و گفتار و طرز راه رفتن می توان اشاره کرد امروزه درزمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم که هویت اشخاص را شناسایی کند و براساس ویژگیهای بدن اشخاص آن ها را بازشناسی کندواین زمینه هرروزبیشتر وبیشتر رشد پیدامی کند و علاقه مندان فراوانی را پیدا کرده است.