سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه رفیعی – کارشناس بیوشیمی
عاطفه رحیمی – دانشجوی میکروبیولوژی
سیدمجید لوح موسوی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد فلاورجان

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت و ارتقای سطح زندگی و توسعه ای صنایع و انتقال تکنولوژی عواملی هستند که افزایش مصرف آب و تولید فاضلاب دراجتماعات و الودگی محیط زیست را باعث شده است و امروزه چنان مشکلی ایجاد کرده اند که سرمایه گذاری جهت تصفیه و دفع بهداشتی را اجباری نموده است مقاله حاضر به صورت مروری بوده و هدف ازآنبیان چندی از روشهای بیولوژیکی شیمیایی و فیزیکی تصفیه ی پساب می باشد دراین مقاله سعی شده است درنگرش کلی به چگونگی عملکرد این روشها پرداخته شود و محاسن و معایب آنها موردبررسی قرارگیرد تاکنون محققین و متخصصان فراوانی درمورد مساله پساب و تصفیه آن نظرات متعددی ارایه داده اند که از این میان تعدادمعدودی به مرحله اجرا درآمده است درصورت استفاده از بعضی از روشهای بیولوژیکی شیمیایی و زیستی میتوان تاحدودی ازمشکلات تصفیه پساب را حل نمود درحالیکه باید مزایا و زیانهای هرکدام از آنان موردتوجه قرارگیرد.