سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل رستم زاده – مهندس عمران
فاطمه قاسمی – مهندس عمران

چکیده:

سیستمهای خدماتی در جامعه شهری که کارکرد آنها برروی یکدیگر اثر متقابل دارد و زندگی شهری بدانها وابسته است را می توان شریانهای حیاتی آن جامعه نامید حوادث طبیعی نه بلایای طبیعی نیز هرساله خسارات فراوانی به جامعه بشری وارد می نمایند این حوادث به قدری ساکنین زمین را تحت تاثیر خود قرار داده اند که بیش از نیمی از تلفات جهان مربوط به این سوانح است وجود آگاهی کافی در مورد تاثیر پذیری شریانهای حیاتی از زمین لرزه ها و احیانا سایر سوانح طبیعی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد چرا که انسانها بدلیل نیازهای روزمره و با قرار گیری در مجاورت این شریانها ارتباط تنگاتنگ با آنها پیدا کرده اند به همین جهت باید در زمینه شریانهای حیاتی مطالعات و بررسی های بیشتری صورت پذیرد دراین مقاله مجموعه آسیب های وارده به شریانهای حیاتی مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای و روشهای حفاظت این شریانها در مقابل آسیب ها ارائه شده است.