سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهشید عسکری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود مهندسی شیمی
مهدی سرلک –
منیژه انصاری –
ایرج آزاد –

چکیده:

تحقیقات صورت گرفته در مورد سوسپانسیون های نانوذرات حاکی از افزایش غیرعادی و قابل توجهی درانتقال گرما است نتیجه تحقیقات بیان مکانیسم هایی بوده که منجر به نتایج آزمایشگاهی موثرتری شدهاست اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات از ۲ روش تئوری وازمایشگاهی انجام می شود که این اندازه گیری ها نشان داده است که ضریب هدایت گرمایی با کاهش اندازه ذره افزایش می یابد این افزایش با تئوریهای موجود قابل توجیه نیست تحقیقات اخیر برروی چهار دلیل ممکن برای بهبود ضریب هدایت حرارتی موثر نانوسیالات پرداختن دکه عبارتنداز افزایش ضریب هدایت حرارتی به دلیل نانوذرات سوسپانس شده افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال برهمکنش و برخورد میان ذرات نوسانات شدید اختلاط و تلاطم سیال ضریب هدایت حرارتی موثر یک نانوسیال به ضرایب رسانش گرمایی نانوذره جامد ومایع پایه و جز حجمی نانوذرات بستگی دارد تاکنون هیچ مکانیسم عمومی که بتواند رفتار نانوسیالات و ضریب هدایت حرارتی بسیار بهبود یافته را توجیه کند وجود ندارد اگر چه بسیاری ازعوامل ممکن شامل حرکت براونی سطح مشترک مایع جامد انتقال فنون بالیستیک و وضعت دما برسطح درنظر گرفته شده اند.