سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر شجاعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
محمد سعادت سرشت – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهورفتوگرامتری نوین همچنین استفاده ازلیزراسکنرها و سایرسیستمهای فتوگرامتری که خروجی آنها مختصات سه بعدی می باشد لزوم معرفی روشهایی جهت پردازش و بازسازی ایننوع از داده ها احساس میگردد درتمامی پردازشهایی که روی داده های ابرنقطه اجرا میشوند اولین مرحله استخراج عوارض خطی و لبه هاست که دراین تحقیق مروری برروشهای موجود استخراج خط از ابرنقطه داریم ابتدا مقدمه ای برداده های ابرنقطه و لزوم آشنایی با روشهای استخراج بیان میگردد سپس روش های موجود استخراج عوارض خطی که شامل روش هاف ترانسفورم مثلث بندی دلونی بخش بندی ابرنقاط و استخراج انحنا درهر نقطه است بیان میگردد و درانتها نتایج پیاده سازی یکی از این روشها ارایه می گردد.